Čtvrtek
23. 10. 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva za rok 2013: vyrocni_zprava_2013.pdf vyrocni_zprava_2013.pdf (1,42 MB)


Veřejná zakázka

Vyhlašujeme výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka zařízení". Dokumentace je ke stažení zde: vyzva_2.zip vyzva_2.zip (700,03 KB)

Výsledek výzvy k podání nabídek je zde:  vysledek_vyzvy_k_podani_nabidek.doc vysledek_vyzvy_k_podani_nabidek.doc (451,50 KB)


Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva za rok 2012 je zde: vyrocni_zprava_2012.pdf vyrocni_zprava_2012.pdf (1,26 MB)


Projekt "Přirozená péče o zdraví dětí" (CZ.1.07/3.1.00/37.0024)

Od 1. srpna 2012 do 30. října 2013 jsme realizovali projekt „Přirozená péče o zdraví dětí“. Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo zvýšení odborných vědomostí a dovedností jednotlivců a propagace dalšího vzdělávání v oblasti přirozené péče o zdraví dětí se zaměřením na zdravou výživu. Obsahem projektu byla realizace vzdělávacího programu pro cílovou skupinu min. 200 osob s následnou individuální prací s účastníky. 

V rámci projektu se uskutečnilo osm celodenních seminářů v osmi krajích ČR. Na seminář byly pozvány zejména osoby, které mají vliv na stravování dětí: zástupci a zástupkyně zřizovatelů škol (obce, kraje), ředitelé/ředitelky a učitelé/učitelky mateřských, základních, případně středních škol, ředitelé/ředitelky a vychovatelé/vychovatelky z dětských domovů, internátů a školních družin, vedoucí školních jídelen, vedoucí prázdninových táborů a mimoškolních aktivit pro děti, zástupci/zástupkyně mateřských center, zdravotníci (lékaři i nelékaři), rodiče, prarodiče a pěstouni dětí do 15 let.

Odbornou garantkou projektu a lektorkou seminářů byla Mgr. Margit Slimáková, Ph.D., renomovaná odbornice se specializací na zdravou výživu s více než dvacetiletými zkušenostmi získanými v České republice, Německu, USA, Francii a Číně. M. Slimáková se věnuje privátnímu výživovému poradenství, přednáší, přispívá do odborných periodik, organizuje semináře a zabývá se problematikou zdravé výživy na školách. Je autorkou a spoluautorkou několika knih o výživě. V letech 2006 – 2010 absolvovala doktorandské studium výživy na Clayton College of Natural Health, Alabama, USA, které zakončila disertační prací How to Teach Children Healthy Nutrition (více na www.margit.cz).

Místa a termíny konání seminářů a další informace najdete po kliknutí na název této kapitoly.

Brožura shrnující obsah seminářů  je ke stažení zde: BROZURA.pdf BROZURA.pdf (1,89 MB)

Závěrečná zpráva z projektu je zde: Souhrnna_informace_o_realizaci_projektu.doc Souhrnna_informace_o_realizaci_projektu.doc (169,50 KB)

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Projekt "Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky" (CZ.1.07/1.2.00/27.0004)

Dne 1. dubna 2012 jsme zahájili práci na novém projektu s názvem "Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky".

Projekt získal podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Navazuje na dva předchozí úspěšné projekty, které byly také zaměřeny na využití multimedií a e-learningu ve vzdělávání sluchově postižených dětí.

V rámci projektu budeme spolupracovat se školami pro sluchově postižené na  celé Moravě: v Brně, Olomouci, Ostravě a Valašském Meziříčí.

V rámci projektu vznikne dvanáct profesionálně zpracovaných krátkých hraných filmů s dobrodružným, napínavým i humorným a poučným dějem. Společným jmenovatelem všech příběhů bude prevence tzv. sociálně-patologických jevů a podpora pozitivních způsobů chování. Dětské role ve filmech budou ztvárňovat děti ze zapojených škol.

Na hraní rolí se děti budou připravovat v mimoškolních kroužcích v jednotlivých školách. Na programu kroužků bude pestrý program her, exkurzí, workshopů a zážitků doplněný o cílenou přípravu na natáčení pod vedením profesionální režisérky.

Ke každému filmu budou vytvořeny doplňkové výukové materiály.  

Ve škole v Brně-Řečkovicích bude založen a vybaven školní klub jako prostor pro mimoškolní práci a setkávání se staršími žáky.

Zapojené školy díky projektu získají k dlouhodobé výpůjčce zařízení pro multimediální výchovu a další pomůcky pro mimoškolní práci.

Projekt potrvá tři roky.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Závěrečná zpráva projektu Multimedia a e-learning ve vzdělávání neslyšících žáků

Závěrečná zpráva z projektu je zde: zaverecna_zprava.doc zaverecna_zprava.doc (230,50 KB)


Krátké filmy pro neslyšící děti

V rámci projektu Multimedia a e-learning ve vzdělávání neslyšících žáků vznikly tři krátké filmy: Příklady chování, Malá encyklopedie emocí a Holoubci. Ve filmech hrají děti z MŠ a ZŠ pro sluchově postižené v Brně. 

DVD_obaly.pdf DVD_obaly.pdf (1,78 MB)

 
Sdružení se věnuje mimoškolnímu vzdělávání a integraci sluchově postižených dětí.

 

Za podporu v roce 2013 děkujeme:
  • Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • KOMPONE, s.r.o.
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil