Pondělí
24. 06. 2024

O nás

Posláním a hlavní činností spolku Labyrint Brno, z.s. je mimoškolní výchova a vzdělávání sluchově postižených (neslyšících) dětí a mládeže.

Spolek (původně občanské sdružení) byl registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 6. prosince 2001 a nyní je veden ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložka 8875.

Spolek pořádá mimoškolní kroužek dramatické výchovy s programem poznávacích exkurzí a s následným opakováním nových zážitků s pomocí dramatických metod. Vydává DVD s krátkými filmy v českém znakovém jazyce pro neslyšící děti a mládež a realizuje program e-learningu pro sluchově postižené žáky.

Spolek má sídlo v Brně a pracuje především s dětmi z Brna a okolí. Některé z aktivit, především DVD ve znakovém jazyce, jsou určeny dětem z celé ČR.

Kontakt: 
PhDr. Helena Burianová, předsedkyně  
Labyrint Brno, z.s.
Bendlova 150/26, 613 00 Brno
tel. 548 524 289, 728 227 447
e-mail: labyrint-brno@volny.cz
web: www.labyrintbrno.cz
IČO: 265 48 542
bankovní spojení: 174 731 444/0300

 Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil