Pátek
16. 04. 2021

Spolupráce

Navázali jsme pravidelnou spolupráci se sdružením pro kulturu neslyšících Sordos a některé akce budeme od nynějška připravovat společně. Budeme se snažit propojit aktivity sdružení Sordos, které jsou zaměřené na rozvíjení estetického vnímání a tvořivosti neslyšících, s našimi aktivitami zaměřenými na komunikaci se slyšící většinou včetně informačního a výchovného působení na tuto většinu.

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil