Pátek
16. 04. 2021

Projekt "E-learning pro sluchově postižené žáky"

Dne 1. listopadu 2005 jsme oficiálně zahájili realizaci projektu "E-learning pro sluchově postižené žáky", který je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ČR. V rámci projektu vytvoříme program distančního vzdělávání s podporou e-learningu pro žáky druhého stupně speciálních škol pro sluchově postižené. Program budeme nejprve ověřovat na skupině dětí ze Základní školy pro sluchově postižené v Brně. V rámci projektu budeme řešit jak technickou, tak metodickou stránku vzdělávání. Cílem našeho projektu je připravit nástroj, který pomůže zvýšit jazykovou, počítačovou a informační gramotnost žáků. E-learning patří k perspektivním metodám vzdělávání neslyšících a jeho přizpůsobení žákům připravujícím se ke vstupu do vyšších stupňů vzdělávání posílí jejich motivaci ke studiu a k celoživotnímu učení, usnadní jejich integraci do otevřených systémů vzdělávání a zvýší jejich šance na uplatnění na trhu práce. V neposlední řadě doufáme, že děti bude hodně bavit. Projekt bude trvat do 31. října 2007.

esf_logo.gif

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil