Pátek
16. 04. 2021

Program "tichý telefon"

Program je založen na pravidelné komunikaci psacím telefonem s neslyšícími dětmi. Zvládnutí psacího telefonu dětem přináší nejen radost z dialogové komunikace, ale podporuje také jejich dovednosti v psané češtině a konečně i samotnou dovednost domluvit se telefonicky, a to přímo nebo přes operátora.

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil