Pátek
16. 04. 2021

Kroužky v roce 2005 - 2006

Ve školním roce 2005 - 2006 se konaly kroužky angličtiny, dramatické výchovy a kroužek taneční.

Fotogalerie dramatická výchova zde.

Fotogalerie angličtina zde.

Angličtina

Do kroužku chodili: Kateřina, Martin, Pavel, Aleš, Jana, René a Tomáš, kroužek vedla Zora Spurná.

Kroužek se konal v úterý v 16.00 – 17.00 hod. v učebně na Burešově ul.

Výuka v koužku probíhá podle učebnice „Angličtina žádná dřina“ (Nová škola Brno). Byla probrána základní slovní zásoba (barvy, číslovky, pozdravy, rodina, tělo, škola, příroda, zvířata) a mluvnice (přivlastňování, slovesa „to be“, „to have“, „to can“, zájmena, kladné a záporné věty, otázky, předložky). Součástí výuky jsou testy, kvízy a hry. Výuka je přizpůsobena  sluchově postiženým dětem, tj. důraz je kladen na písemnou stránku jazyka.

Dramatická výchova

Do kroužku chodili: Kateřina, Lucie, Marek, Lenka, Marie, Lukáš, Pavel a Jana, kroužek vedla Anna Jurášová.

Kroužek se konal ve čtvrtek v 14.00 – 15.00 hod. v učebně na Burešově ul.

Na programu kroužku byla příprava slavnostního zahájení provozu nové klubovny, festival Mluvící ruce v Praze (pohádka ve znakovém jazyce O kůzlátkách), výtvarný workshop s neslyšící lektorkou Věrou Macháčkovou, předvánoční minifestival v klubovně – knižní představení Pinocchio, vystoupení dětí (pohádka O kůzlátkách,  Žongléři), literární práce „první dopis“, fotokoláž, workshop orientálního tance, žonglování s flowerstickem, ukázka výcviku vodicích psů, komunikační hry s padákem, závěrečná slavnostní hodina s občerstvením a anketou.  Doprovodnou akcí pro děti, rodiče a sourozence byla Noc snů 2. června 2006 – program v zoologické zahradě  v Brně.

Taneční kroužek

Do kroužku chodili: Marie, Eva, Věra, Lenka, Izabela,  Veronika a Anna, kroužek vedla Lenka Hromicová

Kroužek se konal ve čtvrtek v 14.15 – 15.00 hod. v tělocvičně školy Novoměstská.

Na programu kroužku byl nácvik akrobatických prvků, scénického tance a moderních tanců. Příprava vystoupení „Vodník“,“ Při měsíčku“ a „Pozor, skřítkové!“. Vystoupení na plese ve Vyškově, na festivalu dramatické, taneční a hudební tvorby handicapovaných dětí a mládeže v Kopřivnici, na Tanečním festivalu neprofesionálních skupin v Brně (1. místo v  silné konkurenci „slyšících“ souborů!) a na Mezinárodním festivalu v Bratislavě.

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil