Pátek
14. 06. 2024

Výukové materiály pro neslyšící děti a žáky

Na CD a DVD máme k dispozici tyto výukové materiály: 1. Cvičení pro interaktivní tabuli pro výuku  na 2. stupni ZŠ (angličtina, český jazyk, dějepis, fyzika, chemie, matematika, přírodopis a zeměpis). 2. Výklady pojmů k výuce jednotlivých předmětů v českém znakovém jazyce. 3. Dvanáct krátkých hraných filmů s příběhy ze života neslyšících dětí, s komunikací v českém znakovém jazyce a se zapojením neslyšících dětí v hlavních rolích. Filmy mohou sloužit jako východisko k diskusi a k výchovné práci ve škole i v rodině. 4. Pracovní listy k filmům umožňují realizovat cvičení na podporu pochopení a zapamatování děje filmů, zvládnutí nových pojmů a slov. 5. Interaktivní cvičení na téma prevence sociálně-patologických jevů (pro interaktivní tabuli). 6. Výklady pojmů z oblasti prevence - krátká videa v českém znakovém jazyce. CD/DVD na vyžádání zašleme za cenu poštovného a balného.

Na našem Youtube kanále (je třeba zadat název Labyrint Brno, z.s.) jsou uveřejněny tyto krátké filmy: „Encyklopedie emocí“ (krátké scénky ilustrující základní emoce) a „Příklady chování“ (krátké příběhy ukazující příklady chování v různých situacích). Film „Holoubci“ (dobrodružný příběh s řadou výchovných situací) je zveřejněn na Youtube zde: https://www.youtube.com/watch?v=dKGZbfUfzgA.

Vzdělávací materiály byly vytvořeny v rámci projektů:

 „Multimedia a e-learning ve vzdělávání neslyšících žáků“ (CZ.1.07/1.2.09/01.0007), 2009 - 2012 a „Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky“ (CZ.1.07/1.2.00/27.0004), 2012 – 2015.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg 

 

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil