Pátek
16. 04. 2021

Veřejná zakázka

Vyhlašujeme výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Produkce krátkých filmů". Dokumentace je ke stažení zde: vyzva_final_2.zip vyzva_final_2.zip (3,12 MB)

Zadavatel s cílem předejít případným nejasnostem a nedorozuměním výslovně upozorňuje zájemce o zakázku, že v rámci poskytování služeb, které jsou předmětem
veřejné zakázky, nepožaduje služby scénáristy a režiséra. Tyto služby nejsou předmětem veřejné zakázky. Scénáristkou a režisérkou všech filmů bude MgA. Zuzana Dubová, která je zaměstnankyní zadavatele.

Zadávací řízení bylo zrušeno, oznámení o zrušení je zde: izeni.pdf zruseni_vr.pdf zruseni_vr.pdf (341,38 KB)


Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil