Pátek
16. 04. 2021

Tábor v Jizerských horách

Na tábor v Jizerských horách jsem se letos velmi těšila, protože z pobytů s neslyšícími mám dobré zkušenosti a pěkné zážitky. Kromě samotného pobytu mě lákala horská příroda, toužila jsem poznat nové lidi a hlavně navázat kontakt s neslyšícími, při němž jsou potřeba ruce, trpělivost a alespoň malá znalost znakové řeči. I přesto to není jednoduché.

Některé děti jsem znala z předchozích táborů, jiné jsem postupně poznávala, což pro mně bylo zajímavé. Ubytováni jsme byli v příjemném prostředí penzionu Ruzyně na čerstvém horském vzduchu.

Vedoucí (7) se starali o program, organizaci a spokojenost poměrně velké skupiny dětí (31). Podařilo se nám vytvořit skvělý kolektiv.

Dokud nám počasí trochu přálo, mívali jsme rozcvičky, které se sotva probuzenému osazenstvu moc nezamlouvaly. Naštěstí jich nebylo mnoho... Dopoledne jsme měli tzv. sezení na půdě, kde jsme hodnotili předešlý den. Potom jsme tvořili ve výtvarných dílnách. Ty byly každý den jiné a moc se mi líbily. Bylo to např. malování šátků, pletení z proutí, drátování kamínků, tetování hennou a jiné. Odpoledne jsme hráli různé hry v nedalekém lese nebo jsme šli na malý výlet (např. na rozhlednu Štěpánku). Nechyběla ani dobrodružná noční hra.

Poslední večer se konal karneval. O legrační převleky nebyla nouze a všichni jsme se dobře bavili. Také vedoucí byli dle mého názoru prima - prostě lidi na svém místě, za což jim patří dík!

Tento tábor byl nejen pro mně velmi vydařený a obohacující. Zanechal ve mně spoustu hezkých zážitků, na které budu ráda dlouho vzpomínat!

Eliška

Ještě se podívejte na fotky z tábora.

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil