Pátek
16. 04. 2021

Štíří důl u Krucemburku

v_prirode.jpg Školy v přírodě se zúčastnily děti z prvního stupně Speciální školy pro sluchově postižené Novoměstská v Brně a děti ze šesté třídy Masarykovy ZŠ Kamenáčky v Brně, celkem 45 dětí. Krásné prostředí, počasí od jarního bláta až po sníh na sáňkování. Atraktivní program zážitkové pedagogiky včetně lanových aktivit a kouzelnického představení. Učili jsme se spolupracovat, dorozumívali jsme se, jak to šlo. Slyšící děti se učily "ukazovat", neslyšící nebát se prosadit.

Spokojení byli všichni - viz fotogalerie.

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil