Pátek
16. 04. 2021

Škola v přírodě v Nesměři, duben 2002

ticha_posta.jpg
Naše první akce s integrovanou skupinou slyšících a sluchově postižených dětí. Ověřujeme, zda je možné připravit program tak, aby se všichni mohli bez větších problémů zapojit a aby se současně všichni dobře bavili a také se něco naučili. Výsledek je překvapivě dobrý. Tato neobyčejná škola v přírodě se konala 22. - 26. dubna 2002 v Nesměři u Velkého Meziříčí, v romantickém údolí řeky Oslavy. Zúčastnili se jí šesťáci ze Základní školy Kamenáčky v Brně-Židenicích a osm dětí ze čtvrté a šesté třídy Speciální školy pro sluchově postižené v Brně-Řečkovicích. Na pobytu děti společně překonávaly překážky v lese, hledaly indicie ve velké hře na pevnost Boyard, spouštěly se na lanovce nad údolím, vyřádily se při přetahované a mrkané na louce. Slyšící děti absolvovaly minikurz znakového jazyka a všichni společně hráli tichou poštu (hádejte, jak se asi hraje tichá pošta slyšících a neslyšících?), malovali na kameny a hlavně byli stále spolu a snažili se navzájem dorozumět.

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil