Pátek
16. 04. 2021

Projekt "Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky" (CZ.1.07/1.2.00/27.0004)

Dne 1. dubna 2012 jsme zahájili práci na novém projektu s názvem "Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky".

Projekt získal podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Navazuje na dva předchozí úspěšné projekty, které byly také zaměřeny na využití multimedií a e-learningu ve vzdělávání sluchově postižených dětí.

V rámci projektu budeme spolupracovat se školami pro sluchově postižené na  celé Moravě: v Brně, Olomouci, Ostravě a Valašském Meziříčí.

V rámci projektu vznikne dvanáct profesionálně zpracovaných krátkých hraných filmů s dobrodružným, napínavým i humorným a poučným dějem. Společným jmenovatelem všech příběhů bude prevence tzv. sociálně-patologických jevů a podpora pozitivních způsobů chování. Dětské role ve filmech budou ztvárňovat děti ze zapojených škol.

Na hraní rolí se děti budou připravovat v mimoškolních kroužcích v jednotlivých školách. Na programu kroužků bude pestrý program her, exkurzí, workshopů a zážitků doplněný o cílenou přípravu na natáčení pod vedením profesionální režisérky.

Ke každému filmu budou vytvořeny doplňkové výukové materiály.  

Ve škole v Brně-Řečkovicích bude založen a vybaven školní klub jako prostor pro mimoškolní práci a setkávání se staršími žáky.

Zapojené školy díky projektu získají k dlouhodobé výpůjčce zařízení pro multimediální výchovu a další pomůcky pro mimoškolní práci.

Projekt potrvá tři roky.

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg


Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil