Pátek
16. 04. 2021

Projekt "Přirozená péče o zdraví dětí" (CZ.1.07/3.1.00/37.0024)

Od 1. srpna 2012 do 30. října 2013 jsme realizovali projekt „Přirozená péče o zdraví dětí“. Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo zvýšení odborných vědomostí a dovedností jednotlivců a propagace dalšího vzdělávání v oblasti přirozené péče o zdraví dětí se zaměřením na zdravou výživu. Obsahem projektu byla realizace vzdělávacího programu pro cílovou skupinu min. 200 osob s následnou individuální prací s účastníky. 

V rámci projektu se uskutečnilo osm celodenních seminářů v osmi krajích ČR. Na seminář byly pozvány zejména osoby, které mají vliv na stravování dětí: zástupci a zástupkyně zřizovatelů škol (obce, kraje), ředitelé/ředitelky a učitelé/učitelky mateřských, základních, případně středních škol, ředitelé/ředitelky a vychovatelé/vychovatelky z dětských domovů, internátů a školních družin, vedoucí školních jídelen, vedoucí prázdninových táborů a mimoškolních aktivit pro děti, zástupci/zástupkyně mateřských center, zdravotníci (lékaři i nelékaři), rodiče, prarodiče a pěstouni dětí do 15 let.

Odbornou garantkou projektu a lektorkou seminářů byla Mgr. Margit Slimáková, Ph.D., renomovaná odbornice se specializací na zdravou výživu s více než dvacetiletými zkušenostmi získanými v České republice, Německu, USA, Francii a Číně. M. Slimáková se věnuje privátnímu výživovému poradenství, přednáší, přispívá do odborných periodik, organizuje semináře a zabývá se problematikou zdravé výživy na školách. Je autorkou a spoluautorkou několika knih o výživě. V letech 2006 – 2010 absolvovala doktorandské studium výživy na Clayton College of Natural Health, Alabama, USA, které zakončila disertační prací How to Teach Children Healthy Nutrition (více na www.margit.cz).

Místa a termíny konání seminářů a další informace najdete po kliknutí na název této kapitoly.

Brožura shrnující obsah seminářů  je ke stažení zde: BROZURA.pdf BROZURA.pdf (1,89 MB)

Závěrečná zpráva z projektu je zde: Souhrnna_informace_o_realizaci_projektu.doc Souhrnna_informace_o_realizaci_projektu.doc (169,50 KB)

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Místa a termíny konání seminářů:

Brno, 12. ledna 2013

Bystřice nad Pernštejnem, 19. ledna 2013

Strakonice, 16. února 2013

Olomouc, 2. března 2013

Zlín, 23. března 2013

Horní Čermná, 13. dubna 2013

Bruntál, 25. května 2013

Vrchlabí, 1. června 2013

Na semináře navazovala individuální práce účastníků. Sledovali jsme, jak jste nové poznatky uplatnili v praxi, zaznamenali jsme vaše náměty a zkušenosti.

Zpětné vazby ze seminářů:

Brno, 12. ledna 2013

Seminář v Brně se konal v prostorách nově otevřeného centra Nadace Partnerství Otevřená zahrada. Semináře  se zúčastnilo 47 osob. Z ohlasů účastnic: "Dozvěděla jsem se, že není potřeba překombinovávat, spekulovat, počítat anebo se stresovat nad jídlem. Naopak! Potřebujeme  zdravý rozum a přirozenost. Margit je nejlepším příkladem, že to jde lépe a jinak. Seminář byl erudovaný, zábavný, cenný díky mnoha praktickým doporučením. Plánuji více upřednostňovat přirozené potraviny. Motivovat děti v práci a být pro ně dobrým příkladem." Bc. Veronika Klímová, učitelka ZŠ

Bystřice nad Pernštejnem, 19. ledna 2013

V Bystřici nad Pernštejnem se seminář uskutečnil v učebně Základní školy Nádražní. Zúčastnilo se 24 zájemců. "Revoluční! Osoba paní lektorky, která je naprostou profesionálkou, mě ohromila. Pohled na problematiku skrze souvislosti je velmi netradiční. Za nejzajímavější považuji informaci o vyváženosti ve stravě, interakci potravin, vitamínů. Budeme věnovat větší pozornost nakupování potravin a obnovíme samovýrobu. Doporučuji!" Ing. Josef Novotný, rodič

Strakonice, 16. února 2013

Ve Strakonicích se seminář konal v sále bioprodejny Ječmínek. Semináře se zúčastnilo 34 účastníků a účastnic. Z ohlasů vybíráme: " Seminář byl velmi inspirativní, zaujala mě profesionalita a svobodný přístup paní doktorky Slimákové. Úžasná prezentace názorů podložených fakty. Věřím člověku, který jde vzorem a ví, co říká. Skvělé jednoduché vyústění ve směsi informací o zdravé výživě. Děkuji, že jsem se této akce mohla zúčastnit. V praxi omezíme sladkosti, budeme upřednostňovat přirozené potraviny a zařadíme více luštěnin. Ve školství omezíme cukr, budu dávat dětem vzor a inspiraci, informovat rodiče o volbě, nabídce a možnostech." Bc. Renata Škodová,ředitelka MŠ

Olomouc, 2. března 2013 

V Olomouci se seminář konal v prostorách vegetariánské restaurace Green Bar. Zúčastnilo se ho 33 osob. Z ohlasů: "Se seminářem jsem maximálně spokojená, lektorka je kompetentní, profesionální, přednáší zajímavým a snadno pochopitelným způsobem. Ráda bych poděkovala Margit a všem, kdo se na uspořádání tohoto semináře podíleli. V praxi začnu nakupovat více čerstvých a skutečných potravin oproti polotovarům. Ve své rodině a okolí chci být dobrým příkladem zdravého stravování." Ing. Soňa Rovnaníková, vedoucí mimoškoních aktivit

Zlín, 23. března 2013

Místem konání semináře ve Zlíně byl sál Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť. Semináře se zúčastnilo 33 osob.

Z ohlasů účastníků a účastnic:

Výborná organizace, výborná lektorka s přirozeným projevem, Obdivuji! Asi měsíc se stravuji podle doporučení Dr. Fořta. Tato přednáška mi určitě pomůže více porozumět a orientovat se při nákupu v prodejnách zdravé výživy. Určitě už nebudu své tříleté vnučce kupovat sladkosti!!! Stanislava Košutová, dětská sestra, s.kosutova@seznam.cz

Seminář byl úžasný, moc se mi líbil a obohatil mé znalosti o řadu nových informací. Margit je skvělá lektorka, s hlubokými znalostmi a výborně připravila celou akci. Rovněž velmi pozitivně hodnotím připravené zdravé občerstvení. Do praxe zavedu Zdravý talíř! Moje dcera je již rok vegetariánka, a díky tomu se také více zajímám o stravování. Takže měníme stravovací systém celé rodiny a určitě hodlám do budoucna používat informace získané na semináři anebo z vašich web stránek.RNDr. Jana Úlehlová, učitelka gymnázia, ulehlova@gymzl.cz

Báječný seminář. Hodnotím na jedničku s hvězdičkou! Hodně odborných informací, které lze ihned uplatnit ve stravování rodiny. Budu více nakupovat biopotraviny. Ing. Ivana Pospíšilová, rodič, anchorage91@seznam.cz

Seminář hodnotím velmi pozitivně. Po krátkém úvodu a vhledu do problému jsme v příjemném a otevřeném diskuzním prostředí postupovali skrz průřezová témata vždy s bohatou interakcí publika. Lektorka působila erudovaně, profesionálně a se zaujetím pro dané téma. Vystupování bylo velmi dobré, informace vstřebatelné a celá prezentace velmi přínosná. Začnu opravdu přemýšlet nad tím, co jím. Studentská strava je velmi nezdravého charakteru a má požadavky na rychlost přípravy a minimální cenové náklady, které jsou na první pohled neslučitelné se zdravým životním stylem. Věřím, že odteď zařadím mnohem vyváženější poměr mezi živinami do mého uspěchaného jídelníčku. Chci optimalizovat příjem správných živin vzhledem k velkému energetickému výdeji. Získat přístup ke zdravějším a „zodpovědnějším“ potravinám, ovlivňovat okolí a zamezit plýtvání s potravinami. Petr Skalka, student Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí mimoškolních aktivit, skalka-petr@seznam.cz

Seminář byl skvělý! Plno hodnotných informací, zajímavých poznatků a výborně vedený. V praxi zvýším konzumaci zeleniny a více si budu hlídat skladbu jídelníčku. Ing. Libuše Rafajová, učitelka gymnázia, libuse.rafajova@volny.cz 

Výborná úrověň po stránce obsahové, prezentační a organizační! Skvělá příležitost, jak uvést do života rodiny další správné návyky a stravovací změny. Do praxe hned zavedu doporučení týkající se stravování dětí a správného složení jídelníčku. Zrušíme sirupy a omezíme nabídku sladkostí, kdy musím začít u sebe... Žaneta Augustová, rodič, zaneta.seznam@seznam.cz

Seminář hodnotím velmi kladně, jsem nadšená. Příprava jídla je moje práce, 20 let se zajímám o zdravou výživu a snažím se ji praktikovat. Utvrdila jsem si spoustu informací. Velmi oceňuji příklady z praxe, které jsme slyšeli. Moc děkuji, budu čerpat nové poznatky a uplatňovat je ve výuce. Žákům budu ještě více při výuce vysvětlovat důležitost správného stravování. Myslím, že nejdůležitější je ukazovat správný směr vlastním příkladem, jak jsme to viděli dnes. Děkuji. Věra Změlíková, učitelka technologie pokrmů, Střední škola hotelová Zlín 

Jsem nadšená kvalitou semináře, jak po odborné stránce, erudovaností a hlubokými znalostmi problematiky zdravého stravování Margit, tak i organizací a příjemným průběhem akce. Je to ojedinělý projekt, který má velkou šanci zapůsobit na širší populaci a přinést změnu do stravovacích návyků i životního stylu obecně. Jako matka tří dětí začnu zařazovat do jídelníčku více luštěnin a obilovin, zkusím brát více ohled na Zdravý talíř a jeho rozvržení v denním jídelníčku. Určitě přidám více pohybu i odpočinku ve smyslu relaxace, chci lépe zvládat pracovní stres a celkově zpomalit životní tempo. Zařadím stravu mezi priority hodnotového žebříčku. Klára Skalková, zdravotní laborantka, Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, klaraskalkova@seznam.cz 

Seminář byl velice přínosný jak pro mě, tak i pro mé kolegy ve školství a hlavně pro děti. Do výuky zavedeme Zdravý talíř. Žákům se budu snažit vysvětlit přínos pěstování zeleniny a ovoce. Hana Ševčíková, učitelka ZŠ, hanulesevcikova@seznam.cz 

Skvělá lektorka, která se dokonale orientuje v problematice a předkládá informace, aniž by někoho do něčeho nutila. Nebudu už nakupovat potraviny, které nechceme jíst, naopak doma budu vždy připravovat jednoduché a zdravé možnosti. Zkusíme jíst více zeleniny a společně se stravovat. Lenka Linková, rodič, lienka.linka@seznam.cz 

Seminář byl srozumitelný pro všechny a líbila se mi možnost prodiskutovat všechny dotazy. Utvrdil mě v našem způsobu stravování i v tom, jak je důležité, jakým způsobem vedeme děti ke kvalitnímu jídlu. Doma si začnu hlídat Zdravý talíř a vysvětlím babičkám a tetičkám škodlivost sladkostí. Mgr. Hana Mrkvicová, učitelka ZŠ, hanamrkvicova@centrum.cz  

Horní Čermná, 13. dubna 2013

V Horní Čermné (okres Ústí nad Orlicí) se seminář konal v prostorách evangelické fary. Zúčastnilo se 25 osob.

Vybrané ohlasy: 

V příjemné a nenucené přednášce jsem se opět ujistil, že kráčím po správné cestě. Po dvaceti letech života v Německu (Bavorsko) jsem byl šokován přístupem lidí v ČR ke svému životu, zdraví a s tím spojeným stravováním. Od roku 2002 totiž žiji opět ve své rodné vlastí, ve které se ještě pořád nestačím divit. Snad také trochu pomohu mou aktivitou mezi mládeží. Srdečně děkuji, paní Slimáková. Do praxe převedu určitě vše, co jsem slyšel a co si zapamatuji. Doma u dětí a rovněž ve škole. Petr Oravec, učitel, petroravec@petroravec.cz

Seminář se mi líbil. Přehledně shrnul nejnovější fakta o výživě. Motivoval mě k tomu, abych se nadále zajímala o kvalitu potravin a podporovala v tom i své okolí. Nebudu se už stydět za to, že se stravuji zdravě. Naopak hodlám zdravou stravu propagovat. Mám pro to nyní, díky vám, dostatek relevantních, vědecky ověřených informací.  MUDr. Barbora Ulmanová, dětská lékařka, barci23@yahoo.com

Výborně vedeno, skvělé předání informací. Zkusím zkontaktovat budoucí ZŠ našeho syna ohledně zavedení těchto doporučení. Hana Murphy, rodič, hanka.murphy@gmail.com

Seminář hodnotím velmi pozitivně. Margit, jsem nadšená z tvého vystupování a šíření zdravé stravy. Je úžasné, že veškeré poznatky máš podloženy studiemi. Jsem nadšená, že jsi vytvořila Zdravý talíř i u nás v ČR. Nutriční doporučení v něm jsou názorné a pochopitelné pro širokou veřejnost. Ing. Adéla Lencová, nutriční terapeutka, lencovaa@seznam.cz

Seminář mě velmi oslovil. Výklad byl srozumitelný, jasný a plný super informací! Informace o zdravých potravinách budu dále předávat svým zákazníkům, s vědomím, že je nás stále více těch, kteří jedí s rozumem. Alena Kateřina Kačenová, provozovatelka obchodu se zdravou výživou, katerinakacenova@seznam.cz

Seminář byl úžasný, ujasnil mi spoustu informací. Velmi mě motivoval k dalším změnám v jídelníčku.  Plánuji vylepšovat stravu, pořídit si mlýnek na obilí a vyhledávat bio farmáře. Eva Štěpánková, rodič, evca.st@seznam.cz

Seminář hodnotím velmi pozitivně. Jednoduchá a srozumitelná forma informací, která se dá uplatňovat ihned. Jiřina Pavlíčková, zdravotnice, jirinapavlickova@centrum.cz

Výborný seminář. Skvělé zhodnocení teoretických vědomostí, ale také hodně praktických zkušeností. Do praxe uvedu složení výživového talíře vámi sestaveného.           Mgr. Kamila Hloušková, učitelka ZŠ, kamila.hlouskova@unet.cz 

Bruntál, 25. května 2013

Náš předposlední seminář, kterého se zúčastnilo 22 profesionálů včetně lékařky, lékárnic, kuchařek a výživových poradkyň proběhl v Bruntále, v sále restaurace U Kata. Celý den jsme společně probírali zdravou výživu i celou řadu možností, jak ji můžeme dále podporovat. Díky přítomnosti ředitele jedné z místních základních škol jsme diskutovali o praktických možnostech, jak prosazovat zdravou výuku v jejich škole. Všem děkujeme za aktivní přispění.

Z ohlasů:

Seminář byl vynikající, inspirující, sympatický a poučný. Skvělá lektorka. Hodnotím na jedničku s hvězdičkou.Do praxe zavedeme výživové doporučení Zdravý talíř, v bufetu budeme nabízet ovoce a zeleninu. Nabídneme osvětu rodičům a výuku výživy na škole.Dlouhodobě plánujeme zavedení druhého jídla ve školní jídelně, které by mělo být zdravější, bezmasé. Chceme nabízet přednášky, semináře a ochutnávky pro rodiče a zorganizovat venkovní třídu pro výuku dětí. Ing. Ladislav Pleva, ředitel ZŠ a MŠ Lichnov, reditel@zsamslichnov.eu

Seminář se mi moc líbil. Všem doporučuji! Budu nyní méně cukrovat a do jídelníčku zařazovat více ovoce, zeleniny a luštěnin. Monika Pešková, školní jídelna Lichnov, pinenamonika@seznam.cz

Seminář velmi dobře propojuje teorii s praxí. Oceňuji zejména hluboké znalosti lektorky a její nadšení vše předávat dál ve srozumitelné podobě. Doma se budu snažit mít vždy připravené zdravé potraviny, být důslednější a nekupovat to, co nechci, aby děti jedly. Pro pacienty v ordinaci budu používat Zdravý talíř jako výživové doporučení. Zkusím také aktivněji prosazovat změnu stravování v jídelně ZŠ dětí. MUDr. Šárka M., lékařka

Seminář byl velmi přínosný. Oceňuji velké teoretické znalosti a praktické zkušenosti lektorky. Oceňuji, že paní doktorka dodržuje a prakticky provádí všechno, co přednáší.U svých dětí vyloučím slazené nápoje a budu nabízet vodu a bylinkové čaje. Omezíme upravované potraviny, zjednodušíme stravu a budeme zohledňovat doporučení Zdravého talíře. Budu se snažit zorganizovat přednášku lektorky u nás ve škole s cílem zlepšení sortimentu školního bufetu. V lékárně budu zdůrazňovat důležitost pohybu a stravovacích návyků, zejména u diabetiků II. stupně a depresivních pacientů. Mgr. Katarzyna Veselá, farmaceutka, ruszova.k@centrum.cz

Seminář hodnotím velice kladně a jako velký přínos pro stravování mé rodiny. Do jídelního lístku budu zařazovat více zeleniny, ryb a luštěnin, i za cenu boje na pracovišti. U manžela uberu cukr. Božena Majáková, školní jídelna Bruntál, bozenamajakova@seznam.cz

Seminář se mi líbil, utřídil mi informace, které jsem měla z různých zdrojů. Přinesl mi podporu k mé práci a snaze. Děkuji.V praxi omezím používání bílé mouky. Výživové doporučení Zdravý talíř se mi moc líbí, vyhovuje mému přesvědčení více než známější výživová pyramida. I doma se budu snažit více používat základní čerstvé suroviny.Při nástupu mého dítěte do MŠ budu chtít předat tato doporučení na paní učitelky a ostatní rodiče, jako např. pitný režim bez přidaných cukrů a omezení odměňování sladkostmi. Na zasedání školní komise ZŠ navrhnu změnu potravin ve školním bufetu. U mých pacientů v lékárně budu propagovat změnu stravování podle doporučení tohoto semináře. Při zavedení konzultační činnosti bude jedním z programů i změna životního stylu. Mgr. Jana Boháčová, farmaceutka, bohacovajana@email.cz

Vůbec jsem nečekala, že seminář bude tak zajímavý. Hodnotím jej jako jeden z nejlepších, na kterých jsem byla. Budeme zkoušet přirozenou stravu, nesladit nápoje v MŠ, odbourávat bílý cukr, zařazovat více ovoce a zeleniny, luštěniny a ryby do jídelníčku. Fotola Kopincová, vedoucí školní jídelny MŠ Vrbno pod Pradědem

Seminář je pro mě velmi přinosný. Dozvěděla jsem se nové informace o výživě i o zdravém životním stylu. Jsem ráda, že jsem měla možnost se zúčastnit.Do praxe zavedu Zdravý talíř, budu doma trvat na snídani a dětem chystat svačinky do školy. Také dohlédnu na dostatek spánku a budu nakupovat biopotraviny. Získané informace předám i dceři pro její rodinu. Ve škole se budu snažit prosadit zrušení bufetu se sladkostmi a doporučovat chození ven o přestávkách. Ve školce navrhnu změnu jídelníčku. Sama si koupím mlýnek na obilí a budu si péct vlastní pečivo. Bc. Eva Bílá, rodič, evbila@seznam.cz 

Seminář byl skvělý a praktický. Klientům budu v ordinaci předávat osvětu, doporučovat více pobytu venku a pohybu, nakupování přirozených potravin a dostatek spánku. Mgr. Petra Mandincová, Ph.D., klinická psycholožka, petramandincova@gmail.com

Vrchlabí, 1. června 2013

Poslední seminář proběhl na ZŠ Školní ve Vrchlabí. Moc děkujeme za výborně připravené zázemí a vysokou účast zaměstnanců školy! Mezi účastníky byli výživoví poradci, pedagogové, paní kuchařky i rodiče. Díky vysokým znalostem a zkušenostem mnoha účastníků jsme v průběhu celého dne diskutovali o nejrůznějších tématech a řešili i individuální otázky.

Z ohlasů vybíráme:

Margit je úžasná osobnost a skutečně erudovaná odbornice. Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost se tohoto semináře zúčastnit a poznat ji. Obsah semináře byl velmi zajímavý, a  přesto, že jsem výživový poradce, jsem se dozvěděla mnoho zajimavých informací a jsem velmi ráda, že jsou odborníci jako Margit, kteří se nebojí říkat pravdu nahlas! Moc vám fandím. Sama se nyní začnu více zajímat o geneticky modifikované potraviny, krmiva a semena. Doma vtáhnu děti více do pěstování, přípravy a úpravy potravin. Mgr. Kateřina Gálová, DiS, výživová poradkyně, katerina.galova@centrum.cz

Seminář hodnotím velmi kladně. Ve škole zkusíme změnit sortiment školního bufetu nebo jej úplně zrušíme. Podpoříme dialog a větší komunikaci ve vztahu kuchařky – učitelé – rodiče na téma výživy našich žáků a dětí rodičů. Ve školní jídelně maximálně omezíme sladkosti, se zřizovatelem budeme komunikovat ve smyslu nevhodnosti komerce ve školních kuchyních, zvýšení platového ohodnocení nepedagogických zaměstnanců a nedopustit Eurest. Jan Palátka, ředitel školy Vrchlabí, palatka@zsskolnivr.cz

Seminář byl výborný, výborný, výborný – děkuji. Profesionální, poučný, zajímavý, skvělý, s pozitivní energií.  Do praxe samozřejmě zavedu všechna doporučení.Renata Jáchymová, prodejkyně zdravé výživy, renikjachym@seznam.cz 

Nejlepší seminář, co jsem navštívila! Úžasná lektorka, která umí nadchnout pro věc a hlavně ona sama je příkladem toho, že to, co říká, funguje. Doma více zapojím děti do nákupu na farmářských trzích a přípravy jídel. Koupíme mlýnek na obilí. Vyzkoušíme fermentované sójové potraviny, zdravé tuky a probiotika. Mgr. Magda Maderová, rodič, maderovamaja@email.cz 

Velmi zdařilý a profesionálně odvedený seminář, zdroj informací, polemika a diskuze s přítomnými, odborná zdatnost a příjemné vystupování lektorky. V praxi použiji získanou argumentaci o bio a GM potravinách. Seminář posílil můj osobní „pro bio a eko“ životní styl i mé výchovné působení na žáky. Z dlouhodobého hlediska nyní plánuji více spolupracovat s vedením školy a školní jídelny, které budou směřovat k „decukerizaci“ školy, zdravější výživě žáků i učitelů. Mgr. Dušan Vodnárek, učitel, dusan.vodnarek@email.cz 

Úžasné! Neznám jiného odborníka, který by v takovéto míře propojoval informace z tolika oborů (výživa, farmacie, východní výživové a léčebné směry, biozemědělství atd.) jako Margit. V praxi budeme jíst zdravěji a upřednostňovat přirozené potraviny. Získané informace budu šířit dále. Zuzana Vencourová, cateringová firma, zuzana.vencourova@gmail.com 

Krásný seminář, úžasná lektorka, a věřím, že to, co přednáší, i praktikuje. Září zdravím a vitalitou, je vidět, že zdravě jí a žije. Doma začneme sami pěstovat více zeleniny. Do jídelníčku budeme zařazovat více zdravějších jídel a méně průmyslově upravovaných potravin.Mgr. Iva Vtípilová, učitelka, výživová poradkyně, vtipili@seznam.cz 

Seminář byl velmi kvalitní, s profesionální přednášející. Skvělé předání informací, naprosto srozumitelné. Velmi motivační. V praxi budu omezovat konzumaci cukru a polotovarů. Jíst kvalitnější potraviny. Budu se více zajímat o původ a způsob zpracování nabízených potravin.Kateřina Tandlerová, projektová manažerka v neziskové organizaci, tandlerova@gmail.com 

Seminář hodnotím velice kladně, užasný! Konečně se hnuly ledy. Bylo by velice dobré pokračovat v těchto seminářích i v jiných oblastech našeho kraje, na hygienických stanicích a ve školách pro děti. Okamžitě s vedoucí školní jídelny prodiskutuji možnost 25% tolerance v plnění spotřebního koše. Ale z vlastních zkušeností, které v této problematice mám, je to stále málo. Zvláště ve spotřebě mléka a mléčných výrobků bychom potřebovali možnost ještě většího snížení. Získané informace budu šířit v rámci předškolního i školního stravování mezi rodiči. Bylo by potřebné znovu uspořádat podobný seminář pro veřejnost v okrese Semily. Jaroslava Jiroušová, ředitelka školy ve výslužbě, jaroslavajir@seznam.cz 

Velmi profesionální úrověň výkladu. Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Ráda bych ve své praxi použila recepty na luštěniny. Mám na starosti více než 50 malých dětí ve školce a budu se snažit jim dát víc než doposud. Díky za inspiraci a rady. Gabriela Greenwoodová, vedoucí školní kuchyně, greenwood.gabi@email.cz 

Seminář byl velice přínosný. Informace jsou skvěle zpracované. Brožurky jednoduše pochopitelné a prezentace lektorky výborně komunikována na praktických příkladech. Mgr. Johana Mašková, marketingová specialistka, johana.maskova@gmail.com 

 

MALÁ STATISTIKA:

Osmi seminářů se zúčastnilo celkem 240 osob, z toho 1 zřizovatelka školy, 67 rodičů, 54 ředitelů/ředitelek škol a učitelů/učitelek, 38 zaměstnankyň školních kuchyní, 30 zdravotníků/zdravotnic lékařů i nelékařů, 10 vedoucích mimoškolních aktivit a 40 účastníků a účastnic z kategorie "jiné" (provozovatelé obchodů se zdravou výživou, výživoví poradci, zástupci neziskových organizací, SRPŠ atd.). 

Fotografie ze seminářů najdete ve FOTOGALERII.

 

   

 

 

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil