Pátek
16. 04. 2021

Projekt "Multimedia a e-learning ve vzdělávání neslyšících žáků" ("ELIŠKA II")

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V období od 1. dubna 2009 do 31. března 2012 jsme realizovali projekt "Multimedia a e-learning ve vzdělávání neslyšících žáků" (CZ.1.07/1.2.09/01.0007). Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím MŠMT a Jihomoravského kraje. Cílem projektu bylo zvýšit jazykovou, počítačovou a informační gramotnost neslyšících žáků a podpořit rozvoj jejich sociálních dovedností. Naším partnerem v projektu byla MŠ a ZŠ pro sluchově postižené v Brně. V rámci projektu jsme rozvíjeli vzdělávací portál www.eliska.cz a vytvářeli nové kurzy, vznikl výkladový slovník termínů potřebných při výuce, natočili jsme tři krátké výchovné filmy. Všechny tyto pomůcky byly navrženy s ohledem na specifické vzdělávací a komunikační potřeby žáků různého věku a byly v průběhu projektu a budou i po jeho skončení využívány ve školní výuce a při mimoškolní práci s dětmi. Škola v rámci projektu získala nové vybavení počítačové učebny, interaktivní tabuli, televizor s DVD rekordérem a další zařízení.Uskutečnily se tři pobyty v přírodě se speciálním programem doplňujícím vzdělávání prostřednictvím počítače a proběhla informační kampaň. Při přípravě projektu jsme využili zkušenosti získané během pilotního projektu realizovaného v letech 2005 - 2007 rovněž s podporou ESF a státního rozpočtu ČR. Celkový  rozpočet projektu byl 4.751.853,80 Kč.

Shrnutí průběhu klíčových aktivit a výstupů projektu je uvedeno dále (klikněte na název kapitoly). Fotografie z akcí najdete ve fotogalerii. Vzdělávací portál je na adrese www.eliska.cz

Loga_OP_VK_10.bmp

V průběhu projektu se uskutečnily tyto klíčové aktivity:

1. Zaškolení učitelů, autorů kurzů a tutorů. Uskutečnily se krátkodobé kurzy pro učitele a lektory, a to kurz práce s interaktivní tabulí, kurz nahrávání skrytých titulků a kurz českého znakového jazyka.

2. Vybavení PC učebny a multimediální učebny ve škole. Bylo pořízeno vybavení počítačové učebny a další zařízení pro výuku: 6  počítačů pro žáky, 1 počítač pro učitele, server, skener, interaktivní tabule s příslušenstvím, televizor, DVD rekordér, 2 kopírky a 3 notebooky. Zařízení bylo předáno partnerské škole na základě smlouvy o výpůjčce.

3. Údržba a rozvoj LMS. Navrhli jsme a realizovali inovaci vzdělávacího portálu www.eliska.cz v souladu s potřebami cílových skupin žáků a učitelů.. 

4. E-learning - tvorba nových kurzů. Vytvořili jsme 88 interaktivních lekcí v 8 vyučovacích předmětech (angličtina, čeština, dějepis, fyzika, chemie, matematika, přírodopis a zeměpis). Lekce jsou vytvořeny programem Smart pro interaktivní tabuli, obsahují různé druhy cvičení a her. Dále jsme vytvořili 43 komiksů (fotopříběhů) zachycujících zážitky dětí z akcí v rámci projektu. Lekce i komiksy jsou přístupné na portálu www.eliska.cz.

5. Tvorba slovníku. Zpracovali jsme 312 slovníkových hesel zahrnujících pojmy důležité pro výuku. Hesla obsahují slovo v češtině (text a prstová abeceda), výklad pojmu v českém znakovém jazyce (video), znak (video) a obrázky. Slovník je přístupný na portálu www.eliska.cz. 

6. Výroba multimediálních výukových pomůcek. Natočili jsme celkem 3 krátké filmy: Příklady chování (24 krátkých příběhů a situací, které ilustrují pocity, vlastnosti a příklady chování), Malá encyklopedie emocí (12 krátkých příběhů vysvětlujících základní lidské emoce) a Holoubci (dvacetiminutový krátký film ukazující chování a emoce ve skutečném dobrodružném příběhu s dětskými hrdiny. Část filmu Příklady chování je přístupná na portálu www.eliska.cz, všechny tři filmy byly vydány na DVD. Dva krátké filmy (Únos a Zloděj) si natočily samy děti v kroužku dramatické výchovy.

7. Práce s žáky ve škole. Vytvořené produkty byly v průběhu projektu využívány ve školní výuce.

8. Mimoškolní práce s žáky. V průběhu celého projektu se konal mimoškolní kroužek dramatické výchovy pro mladší žáky. Na programu kroužku byly hry a cvičení, exkurze, workshopy a veřejná vystoupení. V průběhu projektu se uskutečnilo celkem 82 hodin kroužku. Ve školním roce 2009 - 2010 se konal kroužek PC dovedností pro starší žáky. Na programu byla pokročilá práce v programu Word, Power Point, Adobe Photoshop a Windows Movie Maker. Proběhlo celkem 20 hodin kroužku.

9. Tutoriály.  Proběhly tři tutoriály (pobyty v přírodě s programem navazujícím na projektové aktivity). První tutoriál se uskutečnil 11. - 13. června 2010 v rekreačním středisku Čermák ve Sloupu v Moravském krasu. Druhý tutoriál se uskutečnil 17. - 19. září 2010 ve středisku Sportclub ve Vranově nad Dyjí. Třetí tutoriál se konal 23. - 25. září 2011 v Agrocentru Ohrada ve Vískách u Letovic. Na programu  tutoriálů byl sport a pohybové hry, natáčení hesel do slovníku a práce se slovníkem na www.eliska.cz. 

10. Závěrečné zhodnocení. Uskutečnila se osobní jednání s rodiči žáků, anketa se žáky druhého stupně a závěrečné hodnoticí setkání se členy realizačního týmu.

 

 

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil