Pátek
16. 04. 2021

Projekt "LIV" - prevence domácího násilí u sluchově postižené mládeže

Od 1. listopadu 2014 realizujeme projekt LIV - prevence domácího násilí v komunitě sluchově postižené mládeže. Partnery projektu jsou střední školy pro sluchově postižené v Brně a ve Valašském Meziříčí. Obsahem projektu je mimoškolní práce se skupinou sluchově postižených teenagerů v obou školách, vytvoření příručky k prevenci domácího násilí a natočení krátkého filmu, na jehož tvorbě se budou podílet sami sluchově postižení mladí lidé. Následovat bude diseminace a propagace vytvořených produktů. Název projektu odkazuje na donátora programu, kterým je Norské království, a současně vystihuje jádro projektu, které tvoří terapie a výchova filmem. Je připomínkou nejslavnější norské herečky a režisérky. Jedna z jejích slavných filmových postav nemluví, podobně jako neslyšící, a slovo „liv“ navíc v norštině znamená „život“. Názvem projektu vyzýváme neslyšící mladé lidi „žij svůj život a nedovol, aby ti kdokoliv ubližoval“. Projekt potrvá do 31. ledna 2016. 

V únoru 2015  jsme zahájili práci filmového klubu LIV ve škole v Brně, v březnu 2015 potom ve Valašském Meziříčí. Pořídili jsme videokamery, rozdali klukům a holkám a ti dostali za úkol natáčet své životy. Fotografie z prvních schůzek jsou umístěny ve FOTOGALERII.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

www.dejmezenamsanci.cz

osf_praha_cz.png 

 norway_grants.png

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil