Pátek
16. 04. 2021

Projekt "E-learning pro sluchově postižené žáky" - kalendář aktivit

Stručný přehled aktivit v rámci projektu - klikněte na název kapitoly.

Závěry z projektu: zavery_z_projektu.doc zavery_z_projektu.doc (114,00 KB)

Manuál tutora: manual_tutora.doc manual_tutora.doc (163,00 KB)

 

esf6_.gif        eu_flag_X_.gif

Projekt jsme zahájili 1. LISTOPADU 2005 s nadšením a v očekávání velkých věcí :-) Napřed bylo potřeba připravit administrativní zázemí a vyrobit všechny ty evidenční formuláře, výkazy, formáty dokumentů, hlavičkové papíry atd. atd. Úsilí věnované této neoblíbené činnosti se později mnohonásobně vyplatilo při vyplňování monitorovacích zpráv. Dále bylo potřeba  uzavřít dohody se členy projektového týmu a smlouvy s partnery, promyslet a projednat postup prací a systém spolupráce. V týmu je nás pět: koordinátorka Helena Burianová, hlavní tutor Alexandr Zvonek, správce systému Tomáš Sklenák a manželé Pokorní jako koordinátoři spolupráce s rodiči žáků v pilotní skupině. Kontaktní osobou za Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity je Radka Horáková a naší hlavní tlumočnicí je Ivanka Kupčíková. Fotogalerie ze schůzí týmu zde.

V PROSINCI 2005 jsme začali s intenzivním studiem dokumentů a odborné literatury na téma e-learning. Přihlásili jsme se do několika komerčních e-learningových programů, abychom si na vlastní kůži vyzkoušeli, co to obnáší. Získali jsme poradce-supervizora, který je nám od té doby oporou, když klesáme na mysli. V e-learningu se opravdu vyzná a poskytuje nám cenné rady. A navíc má zkušenost z práce v základním školství, což je při přípravě programu pro děti zvláště vítané. 

V LEDNU 2006 jsme uspořádali výjezdní schůzi projektového týmu. Program byl nabitý. Řešili jsme celkové pojetí programu, zdá má být napojen na výuku nebo ne, koho oslovit s nabídkou externí spolupráce. Diskutovali jsme o rámcové podobě základních modulů. Zatímco "aktuality" se setkaly se všeobecným souhlasem, modul "osobní rozvoj" byl předmětem velké polemiky.  Upřesňovali jsme dílčí cíle projektu, potřeby naší cílové skupiny, způsob oslovení rodičů a výběru žáků a mnoho dalšího. V neposlední řadě jsme přemýšleli o názvu programu, a tak vznikla chytrá elektronická liška, e-liška ... Eliška! Tento název jsme si ihned zaregistrovali.

V ÚNORU 2006 už pracujeme na osnovách dvou prvních modulů a  realizujeme výběrové řízení na dodavatele tzv. LMS, tj. programového systému, v jehož rámci bude náš program fungovat. Po konzultacích na mnoha místech jsme se rozhodli, že využijeme volně dostupného systému Moodle, který bude na míru upraven pro naše potřeby. "Naši" žáčci se tak naučí pracovat se systémem, který bude alespoň některé z nich provázet dalším studiem až po univerzitu. Uzavřeli jsme výběr pilotní skupiny, ve které máme 15 žáků základní školy pro sluchově postižené v Brně. Jsou ve věku od 12 do 16 let a už netrpělivě očekávají, co se bude dít :-) Zvládli jsme první průběžnou monitorovací zprávu!

BŘEZEN 2006: Byly zahájeny práce na LMS. Neustále konzultujeme, radíme se, vymýšlíme, upřesňujeme a měníme to, co jsme předtím vymysleli a zkonzultovali. Vypisujeme výběrové řízení na dodavatele počítačů pro pilotní skupinu. Účastníme se konference INSPO s první veřejnou prezentací našeho projektu (nepočítáme-li několik menších informativních článků v časopisu Gong). Fotogalerie z konference zde.

DUBEN 2006: Proběhla akce "kulový blesk", tj. dodání, kompletace, instalace a distribuce počítačů pilotní skupině žáků, podepsání dohod o výpůjčce, stanovení pravidel provozu a konzultace k připojení na internet. Hurá! Můžeme začít pracovat, i když zatím "jen" s pomocí e-mailu.  Kromě toho pracujeme na modulech. Kolega Zvonek se pere s "aktualitami", koordinátorka si k tvorbě modulu "osobní rozvoj" (s pracovním názvem "Příběhy") raději přizvala psycholožku. Dobře dopadla i druhá průběžná monitorovací zpráva.

KVĚTEN 2006: První tutoriál, tj. vzdělávací (a také trochu relaxační, sportovní a kulturní) pobyt v Kroměříži. Výuka se týkala základní obsluhy počítačů a byla opravdu intenzivní (více informací a fotky na jiném místě). Počítače už máme, napojení na internet také, obsluhu zvládáme, takže můžeme začít! Od května do června žáci dostali od svého tutora celkem šest méně i více obtížných úkolů, které se týkaly pobytu v Kroměříži, práce s internetem a ověření znalostí získaných na tutoriálu.

ČERVEN 2006: LMS je hotový a my se s ním začínáme seznamovat. Není to tak úplně snadné, ale věříme si. Zkoušíme cvičně vkládat texty i cvičení, seznamujeme se podrobně se všemi možnostmi, které systém nabízí. Fotogalerie ze školení zde. Zpracovali jsme třetí průběžnou monitorovací zprávu. Ve spolupráci s partnerem - katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity jsme zadali diplomovou práci na téma e-learning.

ČERVENEC a SRPEN 2006: Dokončujeme poslední úpravy na prvním modulu "Příběhy" a zadáváme vytvoření ilustrací. Náš projekt se neformálně, ale s velkým ohlasem prezentuje na psychorehabilitačním pobytu rodičů s dětmi-uživateli kochleárních implantátů. Konzultujeme diplomovou práci, připravujeme vkládání slovníku do systému, sledujeme řádný stav počítačů a taky čerpáme celou dovolenou :-)

ZÁŘÍ 2006:  Po prázdninách náš projekt zaznamenal obrovský posun kupředu. Ve čtvrtek 14. září jsme oficiálně spustili provoz portálu  www.eliska.cz a zahájili jeho pilotní ověřování. Žáci se začali za podpory hlavního tutora ihned  registrovat. Do systému jsme vložili úvodní anketu a brzy poté se stránka začala zaplňovat aktualitami, krátkými texty, úkoly, diskusemi, chaty a prvními slovy ve slovníku. Díky tutoriálu v Kroměříži, díky  předchozí  počítačové praxi pod vedením tutora a také díky své přirozené bystrosti se většina žáků v systému zorientovala velmi rychle. Zdá se, že děti práce ve výtvarně zajímavém a atraktivním prostředí internetu opravdu baví a motivuje k písemnému vyjadřování, což je jedním z cílů projektu.  Ve dnech 22. - 24. září proběhl druhý tutoriál ve středisku Chaloupky u Okříšek. Na programu byly psychosociální hry inspirované připravovaným modulem "Příběhy". Hry se střídaly s pobytem venku a s pouštěním draků, které jsme zařadili jako kompenzaci stálého "sezení u počítače". Ukázky různých druhů draků a výklad o dracích u nás i ve světě pro nás zajistila firma Aikon -  www.draci.net.  Zprávu o průběhu tutoriálu napsala členka pilotní skupiny - žákyně Jana tutoriál chaloupky - článek jana.doc tutoriál chaloupky - článek jana.doc (27,50 KB).
Fotogalerie z tutoriálu zde.

ŘÍJEN 2006:  Eliška už funguje skoro naplno. Každý týden přibývá nová aktualita, v provozu je kurz "Příběhy aneb poznej sám sebe" a "Velký kvíz". Na dalších kurzech se pilně pracuje. Skoro nestačíme reagovat na záplavu hotových cvičení, příspěvků do diskusí a anket. Zapojení a motivace dětí je mnohem větší, než jsme doufali. Také rodiče se zdají být spokojeni. Děti pracují většinou samostatně, ale pokud něčemu dobře nerozumí, obracejí se na rodiče se žádostí o radu. A rodiče to vítají, protože Eliška jim poskytuje zajímavé náměty k hovoru. 23. a 30. října jsme v multimediální učebně Unie neslyšících v Brně uspořádali doplňkové školení k práci s Eliškou. Fotogalerie zde

LISTOPAD 2006: Eliška funguje :-) K dosavadním kurzům přibyly "Legrácky" a "Zajímavé odkazy". V kurzu "Aktuality" máme každý týden nová témata. 25. listopadu se konal třetí tutoriál pro pilotní skupinu žáků, tentokrát v Brně, v PC učebně FF MU (děkujeme za laskavé zapůjčení!). Na programu bylo řešení organizačních záležitostí v provozu Elišky, seznámení  s Pavlou - autorkou kurzu "Velký kvíz", praktické ověření dovedností práce v LMS, práce se slovníky, s blogem na Elišce, práce s programem IrfanView, individuální konzultace. Účast 100 %. Na místě se ukázalo to, co tušíme už delší dobu: žáci v převážné většině výborně zvládli technickou stránku obsluhy LMS a problémy, které se občas vyskytují, souvisejí spíše s nedokonalým porozuměním textům. Proto jsme začali kurz "Aktuality" zkušebně doplňovat o úvodní výklad ve znakovém jazyce.  3. listopadu jsme Elišku předvedli všem pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ pro sluchově postižené v Brně. Někteří z nich přemýšlejí o tom, jak by se Eliška mohla uplatnit přímo ve výuce. 17. listopadu jsme Elišku představili na semináři pro neslyšící učitele v Bratislavě. I zde se značným ohlasem. Budoucí mezinárodní spolupráce není vyloučena.

PROSINEC 2006: Provoz portálu Eliška se stal běžnou součástí života naší pilotní skupiny. Projektový tým se kromě průběžných konzultací mailem dvakrát sešel k osobní poradě o nových kurzech,  o průběhu a dalším pokračování projektu. Pořídili jsme projektové propagační předměty (podložky pod myš, šňůrky na krk, samolepky a klíčenky) a zahájili jejich "distribuci" při všech vhodných příležitostech.  Zpracovali jsme příspěvek pro VIII. mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami, která se bude konat v březnu příštího roku v Olomouci. Odevzdali jsme další průběžnou monitorovací zprávu a druhou žádost o platbu.

LEDEN 2007: Dokončili jsme přípravu několika nových kurzů: Fotopříběhy (komentáře a cvičení k fotografiím z akcí sdružení), Prevence sociálně patologických jevů, Volba povolání a Jedna věta denně (cvičení z českého jazyka) a začínáme s jejich vkládáním do LMS. Hlavní tutor má plné ruce práce se zaškolováním nových spolupracovníků, stejně tak technický asistent s provozem dvanácti počítačů. 25.ledna se uskutečnila prezentace projektu pro členy Unie neslyšících Brno.

ÚNOR 2007: Získali jsme první podklady pro kurz Svět neslyšících. Ve dnech 12. a 13. února jsme navštívili speciální základní školy pro sluchově postižené v Hradci Králové a v Ostravě. Vedení škol jsme informovali o projektu a o plánech na jeho pokračování a předvedli jsme provoz portálu Eliška. Připravujeme stánek pro veletrh Schola Nova včetně doprovodné propagace. 28. února jsme uspořádali seminář pro studentky speciální pedagogiky na PedF Masarykovy univerzity. Studentky nám pomůžou se zpracováním kurzu na téma "Státy EU". Odevzdali jsme další průběžnou monitorovací zprávu.

BŘEZEN 2007: Probíhá běžný provoz na Elišce. Zprovoznili jsme kurzy Volba povolání, Fotopříběhy a Jedna věta denně (cvičení z větné stavby českého jazyka), další kurzy se připravují. Ve dnech 16. - 18. března se celá pilotní skupina zúčastnila čtvrtého víkendového tutoriálu  v osvědčeném středisku Chaloupky u Třebíče. Program byl zaměřen na témata z oblasti ochrany životního prostředí. 20. března jsme se zúčastnili Mezinárodní konference osob se specifickými potřebami v Olomouci a ve dnech 27. - 29. března jsme Elišku prezentovali na veletrhu vzdělávání Schola Nova ve Veletržním paláci v Praze. Náš stánek navštívila řada významných hostů, například z Ministerstva školství,  z Karlovy univerzity a z dalších škol a institucí. Náš produkt (www.eliska) získal ocenění Zlatá Schola Nova.

DUBEN 2007: Probíhá běžný provoz na Elišce :-) Připravili jsme a rozdali hodnoticí dotazník pro rodiče žáků z pilotní skupiny a získali jsme hodnocení projektu od první hodnotitelky Mgr. Okrouhlíkové z FF UK v Praze. Zpracovali jsme návrh osnovy manuálu tutora. Dne 19. dubna proběhla v sídle sdružení kontrola projektu se závěrem "bez výhrad".

KVĚTEN 2007:  Funguje běžný provoz na Elišce a stále více se potvrzuje, že největší zájem je o kurz typu "Aktuality". To je významné zjištění pro přípravu pokračování projektu. Ve dnech 18. - 20. května proběhl v Brně V. tutoriál, tentokrát za účasti hostů - třinácti žáků ze speciálních škol v Ostravě a Hradci Králové s doprovodem. Na programu tutoriálu bylo školení práce v LMS Eliška včetně velkého poznávacího kvízu o třech zúčastněných městech, dále městská hra, jízda parníkem po Brněnské přehradě, promítání filmu, bowling. Všichni účastníci i pořadatelé byli spokojeni :-) Odevzdali jsme další monitorovací zprávu se žádostí o platbu.

ČERVEN 2007: Provoz na Elišce běží, žáci pracují a komunikují se svými tutory. Připravujeme poslední kurzy, které budou otevřeny v rámci pilotního projektu: Zdravá planeta (ochrana životního prostředí), Svět neslyšících, Pozor nebezpečí (prevence sociálně-patologických jevů), Státy EU a Bezpečnost na internetu.

ČERVENEC a SRPEN 2007: Žáci z pilotní skupiny mají prázdniny, takže provoz na Elišce je poněkud omezen. Tutoři ani autoři kurzů ale nezahálejí. Zprovoznili jsme několik nových kurzů (viz záznam z června) a věnujeme se přípravě závěrečného semináře, který proběhne 6. října v Brně. Zadali a vyhodnotili jsme dotazník pro rodiče zapojených žáků, pracujeme na manuálu tutora, připravili jsme informační leták pro rodiče a školy. Řešíme záruční opravy některých počítačů a ukončili jsme vedení diplomové práce na téma "e-learning pro sluchově postižené žáky".

ZÁŘÍ 2007: Ve dnech 7. - 9. září se konal poslední tutoriál. Zúčastnilo se  20 žáků (žáci z pilotní skupiny a dalších 11 žáků z druhého stupně speciální školy v Brně). První den se pracovalo na PC a noví žáci se seznamovali s Eliškou. Další dny byly na programu outdoorové aktivity ve středisku Stan na Vysočině. Na Elišce je v současné době  v provozu 15 kurzů: Aktuality, Příběhy, Cvičný kurz pro nové žáky, Velký kvíz, Bezpečnost na internetu, Svět neslyšících, Státy EU (probíhají úpravy), Zdravá planeta, Volba povolání, Pozor nebezpečí!, Jedna věta denně, Fotopříběhy, Zajímavé www-odkazy, Legrácky a Práce žáků, a dále dva kurzy pro tutory: Manuál tutora a Jak vytvořit kurz. 6. září proběhla na Pedagogické fakultě MU úspěšná obhajoba diplomové práce, kterou zpracovala Zuzana Malíková na základě našeho projektu.

ŘÍJEN 2007: Projekt se chýlí ke konci, takže měsíc říjen proběhl ve znamení závěrečných aktivit: závěrečný seminář, závěrečná schůze projektového týmu, závěrečné zhodnocení... Závěrečný seminář se konal 6. října v PC učebně Filozofické fakulty MU v Brně. Zúčastnilo se ho celkem 49 osob: žáci, rodiče, autoři kurzů, studenti PedF, zástupci ze speciálních škol a z organizací neslyšících. Na programu bylo shrnutí projektu, závěry z hodnocení rodičů i žáků, výhledy do budoucna a prezentace Elišky včetně možnosti vyzkoušet si všechny přístupné kurzy. Jako nejúspěšnější kurz (z hlediska počtu přístupů žáků) byl vyhodnocen kurz Aktuality, nejoblíbenějším kurzem podle hodnocení žáků je nicméně kurz Legrácky :-) 25. října  koordinátorka projektu a hlavní tutor navštívili odbor speciálního vzdělávání na MŠMT v Praze. Kromě předání informací o úspěšném ukončení projektu jsme konzultovali možnosti další spolupráce i možnosti akreditace některých výstupů projektu. 15. října se naposledy sešel projektový tým. K definitivnímu zakončení projektu zbývá ještě provést závěrečné vyúčtování, účetní audit projektu a zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu. Projekt "E-learning pro sluchově postižené žáky" sice 31. října skončil, ale Eliška samozřejmě nekončí !!! I nadále budeme pro žáky vytvářet nové aktuality a v provozu budou i ostatní kurzy. Eliška je nyní otevřená pro všechny zájemce.

Tento projekt je spolufinancován  Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil