Pátek
16. 04. 2021

Program ve školním roce 2004 - 2005

spolecna.jpgVe školním roce 2004 - 2005 probíhají následující programy mimoškolního vzdělávání pro sluchově postižené děti z Brna a okolí:

  • kroužek dramatické výchovy Kroužek se koná každé pondělí od 14:00 do 15:00 hod. V rámci kroužku pořádáme poznávací exkurze do různých zajímavých míst ve městě i okolí a nově nabyté zkušenosti a nové pojmy a slova v českém i znakovém jazyce opakujeme pomocí dramatizací a her.
  • kroužek výtvarné výchovy Kroužek se koná každý čtvrtek od 13:30 do 16:00 hod (ve dvou skupinách). V kroužku využíváme nejrůznějších výtvarných technik a prvků arteterapie na podporu rozvoje kreativity a emoční inteligence dětí.
  • program "telefon" Jde o individuální trénink pohotové písemné komunikace v češtině pomocí psacího telefonu

Fotogalerie z kroužku v roce 2004 - 2005:

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil