Úterý
04. 08. 2020

Kurz "Komunikace se sluchově postiženými osobami"

Kurz je určen pro úřady, školy, zdravotnická zařízení a všechny instituce, které přicházejí do kontaktu se sluchově postiženými zákazníky. Účastníci kurzu získají základní informace z oblasti sluchového postižení, naučí se, jak efektivně ústně i písemně se sluchově postiženými osobami komunikovat, seznámí se se základy znakového jazyka i s pravidly tlumočení a v neposlední řadě si uvědomí, v čem spočívá vážnost sluchového postižení a jeho psychologické aspekty, budou schopni vcítění do situace a myšlení sluchově postiženého občana a budou ochotni k větší trpělivosti při jednání s ním. Na programu kurzu jsou kromě výkladu také videoukázky, hry a cvičení. Kurz realizujeme pod záštitou Institutu pro místní správu Praha. Zájemcům rádi poskytneme bližší informace.

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Podívejte se také na naši stránku www.filmyproneslysicideti.cz

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil