Pátek
16. 04. 2021

Kurz "Komunikace se sluchově postiženými osobami"

Kurz je určen pro úřady, školy, zdravotnická zařízení a všechny instituce, které přicházejí do kontaktu se sluchově postiženými zákazníky. Účastníci kurzu získají základní informace z oblasti sluchového postižení, naučí se, jak efektivně ústně i písemně se sluchově postiženými osobami komunikovat, seznámí se se základy znakového jazyka i s pravidly tlumočení a v neposlední řadě si uvědomí, v čem spočívá vážnost sluchového postižení a jeho psychologické aspekty, budou schopni vcítění do situace a myšlení sluchově postiženého občana a budou ochotni k větší trpělivosti při jednání s ním. Na programu kurzu jsou kromě výkladu také videoukázky, hry a cvičení. Kurz realizujeme pod záštitou Institutu pro místní správu Praha. Zájemcům rádi poskytneme bližší informace.

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil