Pátek
16. 04. 2021

Integrovaný kurz "dramatická výchova a komunikace"

tvary_tela.jpg V říjnu 2002 jsme zahájili celoroční kroužek dramatické výchovy a komunikace pro smíšenou skupinu slyšících a neslyšících dětí ve věku 10 - 15 let. Kroužek se koná každé úterý od 14.20 do 15.30 ve Speciální škole pro sluchově postižené v Brně - Řečkovicích. Na programu jsou dramatické dílny, hry a další aktivity pro rozvoj vzájemné komunikace. Budeme připravovat také veřejná vystoupení a budeme chodit na tematické exkurze. Slyšící děti se přitom učí znakový jazyk, neslyšící obohacují svoji slovní zásobu a cvičí to, co budou v životě velice potřebovat: porozumění a spolupráci se slyšícími.

POZOR: můžeme ještě přijmout další děti. Přihlaste se, budete vítáni!
Příspěvek rodičů na celý školní rok činí 500 Kč.

A kde všude uplatníte znalost znakového jazyka?
pod vodou ... za sklem ... při jídle, když máte plnou pusu ... a všude při tajném dorozumívání ...

Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil