Pátek
16. 04. 2021

Grant z fondu Phare

Náš projekt "Fundraising a motivace", který pomůže zajistit dlouhodobou finanční stabilitu sdružení, byl podpořen z programu EU - Phare 2002 "Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti". Grant nám umožní zajistit výrobu propagačních materiálů, realizovat intenzivní vzdělávání v oblasti fundraisingu a realizovat plán propagace a fundraisingu. Projekt byl zahájen v červenci 2003 a skončí v únoru 2005.

Logo EU Nadace rozvoje občanské společnosti


Mimoškolní vzdělávání neslyšících dětí. Výchova filmem, dramatická výchova. Vzdělávací projekty.

Za podporu v roce 2019 děkujeme:

  • Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Expobeauty Prague, s.r.o.
  • Patricia Jakešová a Zbyněk Zdražil